headerphoto

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

NN 13/09

Napomena: popis redovito ažuriramo no moguće su potrebe za manjim ispravkama. Iste možete provjeriti na službenom web portalu "Narodne novine" www.nn.hr , http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx te N.N. tražilici http://nn.rot13.org/ kao i sve dopune i izmjene o navedenom zakonu.

Napomena: na ovom propisu sve tablice su vidljive tek scroolanjem u desno. Kako biste vidjeli cijeli propis, kliknite