headerphoto

O nama

Poslovna zgrada u našem vlasništvu i tim ovlaštenih stručnjaka raznih profila svakako su garancija da možemo riješiti svaki problem u zaštiti na radu i zaštiti okoliša. Mi smo tvrtka u snažnom i brzom rastu koja svake godine upošljava nove pripravnike. Ulaganje kapitala i dobiti u najsuvremeniju opremu i poslovni prostor garancija je da smo već sada tvrtka s europskim ugledom. Najvrijedniji dio tvrtke ANT je tim naših diplomiranih inženjera s odgovarajućim državnim ovlastima za obavljanje stručnih poslova, prosječne dobi oko 40 godina.

Osnivač tvrtke ANT

Tvrtku je osnovao inženjer Zvonko Habuš 28.06.1990. s temeljnim kapitalom 25.000 EURA. Vrijednost tvrtke početkom 2006. iznosi 1,700.000 EURA.

Prelaskom u novi poslovni prostor u našem vlasništvu sredinom 2002. stvorili smo uvjete za snažni brzi rast tvrtke i svaki konkretni prijedlog za zasnivanje radnog odnosa stručnjaka koji žele raditi u našoj tvrtci biti će pažljivo razmotren. Dugo je na našoj web stranici stajala poruka „Ima posla - nema inženjera“ koju su mnogi krivo tumačili. Poruka i dalje vrijedi (za one koji znaju).

Iz financijskih izvješća FINE i Zavoda za poslovna istraživanja, tvrtka ANT spada u grupu 5.000 najuspješnijih tvrtki (gornjih 4%)

Počeci - Intercontinental 1991., prva prezentacija imisijskih monitora tvrtke Ansyco

u Hrvatskoj koje ostvaruju 90% ukupnog prometa novcem na svojim računima. Ostalih 60.000 tvrtki u RH iskazuju promet na svojim računima sa samo 10% prometa novcem u bankama Hrvatske. ANT iskazuje visoku dobit i spada u 3% najuspješnijih tvrtki po dobiti po uposlenom. U grupaciji 72.19 istraživanje i eksperimentalni razvoj mi smo najbolja tvrtka u RH u usporedbi sa drugim tvrtkama osnovanim iza 1990. vlastitim kapitalom.

Ne želimo zatajiti podatak da smo krajem 2003. imali niz promašenih investicija u opremu i kadrove, a posljedice su se osjećale kroz cijelu 2004. i 2005. Međutim, tko nije spreman primati udarce na tržištu, neka se ne bavi poslovima iz oblasti zaštitnika poduzetnika i poeta, boga Merkura. Ne postoji niti jedan poduzetnik koji u želji postizanja brzog napretka tvrtke ne poluči i negativni efekt, pa ponekad i uđe u područje nerealnog rasta, a tržište to kažnjava.

 ANT je poslovnu godinu 2005. završio vrlo uspješno što se vidi iz naše poslovne bilance i referentnih tvrtki za koje smo obavljali poslove. Na primjer, broj poslova i prateći financijski efekti u izradi studija i elaborata zaštite okoliša u 2005. bili su veći od takvih poslova za cijeli uspješni period 2001. do 2004.

Tokom 2002. godine uspješno smo položili uvjete i dobili certifikat ISO 9001.
 

Od 2011. posjedujemo Akreditaciju prema normi HRN EN/ISO 17025:2007 (Hrvatska akreditacijska agencija) za Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

 

Do sada smo o vlastitom trošku školovali mnoge kadrove, sa više ili manje uspjeha ovisno o kandidatima, te im pružili mogućnost stjecanja iskustva i do 17 godina u našoj tvrtci na poslovima iz zaštite okoliša i zaštite na radu. Mnogi su od suradnika kod nas odškolovani a većina njih zahvaljujući upravo tome, danas može obavljati navedene poslove.

 

Obnovljivi izvori energije

Tvrtka ANT sudjelovala je u izradi više studija utjecaja na okoliš vjetroelektrana, postrojenja za proizvodnju bioplina, a sada sudjeluje u promociji solarnih elektrana.

Tvrtka ANT vlasnik je mnogih zlatnih medalja, priznanja i povelja za svoja patentna prava iskorištavanja otpadnih ugljikovodika koji nastaju pri ukrcavanju nafte na brodove, pretovaru i manipulaciji te na aerodromima.

Daljnje informacije dostupne su