headerphoto

Zaposlenje u našoj tvrtci

Uvijeti

ANT Laboratorij za analitiku i toksikologiju s vremena na vrijeme ima potrebu za zapošljavanjem novih djelatnika. Stručni kadar koji ANT zapošljava je visoke stručne spreme potječe iz prirodoslovnih (bioloških, kemijskih, fizičkih), biotehičkih i tehničkih strukovnih područja. Prednost za trenutačno zapošljavanje imaju osobe koje imaju više godina iskustva tj ako su radile puno radno vrijeme na poslovima iz zaštite okoliša. Ukoliko ste zainteresirani za rad u ANTu, molimo Vas da ispunite ovaj upitnik i pošaljete svoj životopis.  Informacije iz upitnika prenose se automatski na naš e-mail te u bazu podataka. Vaše informacije ne će se koristiti niti u kakve druge svrhe niti proslijeđivati ikome izvan naše tvrtke.

U slučaju potrebe za novim djelatnicima, pretraživanjem te baze moći ćemo identificirati potencijalne kandidate za zaposlenje. Zbog čestog rada na terenu vozačka dozvola je obavezna.

Tvrtka ANT u ovom trenutku u mogućnosti je zaposliti kadrove koji su više od 5 godina radili na poslovima zaštite okoliša (izrada elaborata i studija u zaštiti okoliša), mjerenje kvalitete zraka i mjerenja emisija u zrak. Obrazloženje: do sada smo samostalno mnoge inženjere te ih školovali i dali iskustvo u poslovima zaštiti okoliša, dok istovremeno NE postoji sveučilište koja bi tvrtkama poput naše plasirala kadrove sa ispunjenim uvijetima obavljanja poslova u zaštiti okoliša kakvi su nama potrebni. Za razliku od ostalih Europskih zemalja , Hrvatska je donjela Propis koji definira da su za rad ovlašteni samo magistri struke sa 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za zaštitu okoliša.

Tek u koliko ispunjavate navedene uvjete, molimo da ispunite ovaj obrazac: